Lifebuoy 今天中午 12:00 旺角中心免費派發 300ml 沐浴露(優惠至 2020 年 6 月 5 日)

快閃又嚟,Lifebuoy 衞健免費送你 300ml 沐浴露,Lifebuoy 衞健快速活動第二回,今次大家唔使搵啦,就係旺角中心,旺中派發禮品,到時將會隨機派送衞健清爽活膚沐浴露 300ml 或 衞健柔敏乳霜沐浴露 300ml,到時見。

派發地點及時間:2020 年 6 月 5 日,中午 12 時正至下午 3 時正,九龍旺角彌敦道 688 號旺角中心第一座大堂。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:Lifebuoy