OK 便利店:各款雀巢甜筒 $35 / 5 件(優惠至 2020 年 6 月 7 日)

即日至 6 月 7 日,早上7時雀巢甜筒 $35 / 5 件,好抵喎,真係手快有手慢無呀。另一推薦優惠水動樂 / 零系水動樂水分及電解質補充飲品 500 毫升樽裝每件 $6,做完運動強身健體後飲用就最適合不過了,補充水分同電解質,正呀。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:OK 便利店