OK 便利店:4 天狂減優惠(優惠至 2021 年 11 月 28 日)

OK 便利店今期狂減,雀巢甜筒 $33/5 件,仲有朝日啤酒罐裝 $9/件、百事可樂無糖罐裝 $11/2 件、健達奇趣蛋單蛋裝/健達繽紛樂朱古力 2 條裝/健達朱古力 4 條裝 $20/3 件。

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:OK 便利店