HKExpress 精彩航點來回機票單程 $98 起(優惠至 2019 年 10 月 7 日)

由 9 月 30 日(早上 9 時)至 10 月 7 號(晚上 11 時 59 分),購買 26 個精彩航點嘅來回或多城市來回機票,票價由 HKD 98* 起。而家就 點擊這裡 訂飛,畀自己一個遊歷嘅機會。

*優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。票價不包括相關稅項及附加費。