KFC 最新著數 手機優惠券(優惠至 2021 年 1 月 10 日)

勁多款著數,KFC 推出新一浪優惠券十分抵食,包括早餐優惠券、著數優惠券及特別推廣,即日起就可使用,新產品都有優惠。

落單前直接用「手機出示」優惠劵圖片給店員看即可使用,亦可以列印出來使用,你想幾時食、自己食定係同朋友 Share 都用得,即刻去拎啦。

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:KFC HK