7-Eleven:Häagen-Dazs 脆皮雪糕三文治 $108 / 5 件(優惠至 2020 年 11 月 29 日)

今個星期嚟 7-Eleven 買 Häagen-Dazs 雪糕返屋企慢慢食,即日至 11 月 29 日買任何 Häagen-Dazs 脆皮雪糕三文治(不包括日本版)$108 / 5 件,平均每件 $21.6 掃晒雪糕返屋企啦。

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:7-Eleven Hong Kong