7-Eleven:雪糕限時優惠 $50 / 4 件(優惠至 2020 年 11 月 1 日)

又有雪糕優惠啦,由即日起至 11 月 1 日,嚟 7 仔買以下任何雪糕,只需 $50/4 件:

● OREO 各款雪糕
● 雀巢 Drumstick 雪糕批
● Lotte 樂天冰凍甜品杯
● Glico 固力果巨型甜筒

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:7-Eleven Hong Kong