7-Eleven:本週搶手貨(優惠至 2020 年 10 月 6 日)

慳得一蚊得一蚊,7-Eleven 本週搶手貨,即刻睇下由即日至 10 月 6 日有咩著數啦,記得把握機會嚟 7-Eleven 入定貨啦。

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:7-Eleven Hong Kong