KFC:免費升級大汽水優惠券(至26/9)

機票會籍升級要畀錢,但依家 KFC 升級可以唔洗錢!即日起至9月26日,買任何套餐,拎住呢張優惠券就可以免費將套餐汽水(中) 升級至汽水(大)啦!大大啖嘆五重大盛巨盒之餘,梗係要飲埋大大杯汽水先夠㗎嘛!