KFC 最新著數 手機優惠券(優惠至 2020 年 7 月 15 日)

勁多款著數,KFC 推出新一浪優惠券十分抵食,包括早餐優惠券、著數優惠券及特別推廣,即日起就可使用,新產品都有優惠,落單前直接用「手機出示」給店員看優惠券就可使用,你想幾時食、自己食定係同朋友 Share 都用得,即刻去拎啦。

11 點前:
香蜜鬆餅餐+多士餐 $12.5
CLASSIC醒晨雞扒餐(5號餐) $27.5
蕃茄濃湯扭扭粉(普通) + 香脆薯餅餐 $15

11 點後:
$60 超值 2 人餐
$72 滋味 2 人餐

以下優惠券有效期至 7 月 15 日:

以下優惠券有效期至 6 月 21 日:

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:KFC HK