7-Eleven:暖笠笠更滋味(優惠至 2022 年 12 月 6 日)

7-Eleven 暖笠笠精選貨品優惠,記得把握機會嚟 7-Eleven 入定貨啦。部分貨品只限於指定店舖提供,貨品數量有限,售完即止。

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:7-Eleven Hong Kong