OK 便利店:4 天狂減(優惠至 2022 年 11 月 27 日)

OK 便利店 4 天狂減,又喺您入貨嘅好時機,推廣日期 24/11 ~ 27/11,有多款至抵零食同飲品任你揀,一於帶晒佢哋返屋企喇。

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:OK 便利店