KFC 星期一至四 全日優惠連續享(優惠至 2020 年 5 月 21 日)

全日優惠快閃登場!今個星期一至四 11 點後,嚟 KFC 就歎到 45 蚊二人餐!同場加映,夜晚 6 點至 9 點仲有驚喜價 65 折嘅 9 件雞添。

介紹返呢個 $45 二人餐有咩食:2 件雞 + 2 件香烤蜂蜜雞翼 + 2 客辣汁蘑菇香飯

連續賞不停,買呢兩個餐仲可以歎埋以下加配優惠添:

1. $6.5 加配經典葡撻1個
2. $8 加配辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯1份
3. $9 加配細格格脆薯塊1份
4. $6 加配馬鈴薯蓉1份或熱飲

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:KFC