OK 便利店:4 天狂減(優惠至 2022 年 5 月 22 日)

最近長時間都留係屋企,啲存貨都清得差唔多,4 天狂減又喺您入貨嘅好時機,推廣日期即日至 5 月 22 日。

◾ 維記甜筒/雪米糍
◾ 淳茶舍冷萃茶
◾ 二寶 SMILEGUMM 橡皮糖
◾ 健達朱古力 MINI

快啲 Share 畀同事朋友,把握機會啦。

*須受條款及細則約束
*將保留此優惠之最終決定權

資料來源:OK 便利店